მომსახურების უნარი

NINGBO RUNNER სერვისული სისტემა

Სულიერი სიმშვიდე

ერთი გულის შემდეგ

დარწმუნებული იყავი

NINGBO RUNNER– მა ააშენა მასშტაბური სამგანზომილებიანი ლოგისტიკური ცენტრი მიმწოდებლის ინვენტარის მართვის მექანიზმის სტანდარტიზაციის, ლოგისტიკის ოპერაციის ხარჯების შემცირების, ინვენტარის სივრცის დაზოგვის, ბოთლის მასალების შესყიდვების ვადის შემცირებაზე, დამუშავების ეფექტურობის დაჩქარებასა და რესურსის მისაღწევად. გაზიარება და უდიდესი ეფექტურობა მიწოდების ჯაჭვის პლატფორმის მშენებლობის გზით, რაც ზრდის პროდუქტის მიწოდების შესაძლებლობას და მომხმარებელთა კმაყოფილებას.

01 მოქნილი მიტანის სერვისი

NINGBO RUNNER– მა ააშენა მასშტაბური სამგანზომილებიანი ლოგისტიკური ცენტრი მიმწოდებლის ინვენტარის მართვის მექანიზმის სტანდარტიზაციის, ლოგისტიკის ოპერაციის ხარჯების შემცირების, ინვენტარის სივრცის დაზოგვის, ბოთლის მასალების შესყიდვების ვადის შემცირებაზე, დამუშავების ეფექტურობის დაჩქარებასა და რესურსის მისაღწევად. გაზიარება და უდიდესი ეფექტურობა მიწოდების ჯაჭვის პლატფორმის მშენებლობის გზით, რაც ზრდის პროდუქტის მიწოდების შესაძლებლობას და მომხმარებელთა კმაყოფილებას.

02 სტრატეგიული მომარაგების ქსელის სისტემა

NINGBO RUNNER– მა დაამყარა გრძელვადიანი და მჭიდრო თანამშრომლობა მიმწოდებლების უმეტესობასთან, საერთო ზრდის მისაღწევად. იგი ყურადღებას ამახვილებს სისტემურ მითითებებსა და მის მომწოდებლებზე აუდიტზე, ადგენს სპეციალური მომწოდებლების სასწავლო პროგრამებს და უზრუნველყოფს ტრენინგებს. გარდა ამისა, მან ორგანიზება გაუწია მომწოდებლებს, შეისწავლოთ მჭლე წარმოება, რათა ხელი შეუწყონ განვითარებას.