სოციალური პასუხისმგებლობა

გარემოს დაცვა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

კომპანია ცდილობს უზრუნველყოს თანამშრომლების უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო ადგილი, რათა თავიდან აიცილოს გავლენა რეგიონზე და მის მიმდებარე გარემოზე. იმავდროულად, მან ინვესტიცია ჩადო წყლის სამრეწველო გამწმენდი საწარმოს მშენებლობისა და სხვადასხვა ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით, რათა მიაღწიოს მწვანე და სუფთა წარმოებას, გააუმჯობესოს ეფექტურობა და უზრუნველყოს ხარისხი.

New-and-High-tech-Enterprise