ისტორიული ევოლუცია

2017 წლის განვითარების ცენტრი

2017 წელს შეიქმნა განვითარების ცენტრი ბაზრისა და პროდუქციის წინა ნაწილის გასაუმჯობესებლად.

2014 წლის ახალი ქარხნის შენობა

Ახალი დასაწყისი

2014 წელს, II ეტაპის საამქრომ, რომლის სამშენებლო ფართობია 24000 მ 2, ოფიციალურად დაიწყო მისი მშენებლობა.

2012 წლის ახალი ტექნოლოგია

ახალი პროექტები

2012 წელს წარმატებით შეიქმნა მწვანე საფარის RPVD ტექნოლოგია და კიდევ უფრო შემუშავდა სუფთა ჰაერის გამწმენდი პროექტი.

2009 ERP სისტემა

2009 წელს ERP სისტემა სრულად ამოქმედდა.

საწარმოების ახალი ერა

2008 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა ვაილინის ინდუსტრიული პარკი, რაც ახალ ეპოქას შეუქმნა კომპანიისთვის.

2006 წლის დიდი ლაბორატორიები

2006 წელს დაარსდა დიდი აეროდინამიკური ლაბორატორია.

2004 წლის პროექტის პრეზენტაცია

2004 წელს დაინერგა კონდიცირების ცენტრალური ვენტილაციის პროექტი.

2002 კომპანიის დაარსება